Bedrijfsprofiel

detail voorgevel

Visie
In onze visie zijn respect voor het monument en een gedegen herstel van bouwtechnische gebreken steeds belangrijke uitgangspunten. Dit betekent: structurele oplossingen zoeken voor technische problemen zonder dat ze een bedreiging vormen voor de monumentwaarde van het gebouw.
De bepaling van deze monumentwaarde per onderdeel is daarom van groot belang.

Inzicht
Om die specifieke waarden te kunnen bepalen is architectuur- historisch en bouwhistorisch onderzoek nodig, voorafgaand aan de restauratie, maar ook tijdens de werkzaamheden. In de loop van het bouwproces kunnen bijvoorbeeld bouwsporen worden gevonden die een ander licht werpen op de geschiedenis van het gebouw.
De interpretatie daarvan kan van invloed zijn op het restauratieplan. Restaureren betekent dan ook vooral: conserveren, consolideren, bouwhistorisch onderzoek doen en, indien aanwezig, archiefmateriaal verzamelen.

gevel2p.png

Copyright © 2015  Bureau voor Bouw- en Restauratie advies J. van Dijk, Alblasserdam