Dijkhuis Kinderdijk

Dijkwoning te Kinderdijk

Dijkwoning Kinderdijk De bestaande toestand van de woning. Door dijkverhoging 60cm onder het straatpeil.
Dijkwoning Kinderdijk De klassieke manier van opveizelen.
Dijkwoning Kinderdijk Huis op steeltjes.
Dij Het souterrain heeft nu voldoende hoogte.
Dijkwoning Kinderdijk De voorgevel in de laatste fase van het bouwproces.
gevel2p.png

Copyright © 2015  Bureau voor Bouw- en Restauratie advies J. van Dijk, Alblasserdam